Het woord kazemat komt van het Italiaanse casa matta en/of Spaanse casa armata.
Dat zijn beiden afgeleiden van het oude Byzantijnse begrip
chasmata, wat als aanduiding voor een vesting met schietgaten werd gebruikt.
In het moderne Grieks is het woord chasma in gebruik
voor 'spleet' of 'kloof'. Het verwees naar de schietsleuven in stellingwerken.
Casamata. Dit betekend in het Latijn: huis des doods (volgens Van Dale).

Voor nieuwe onderwerpen/foto's controleer hier:

= update

Welkom op de kazematten.info website.

Op deze website zal ik foto's en andere informatie laten zien
die betrekking hebben op militaire zaken zoals bunkers, voertuigen en meer.

Om enige overzicht in de onderwerpen te hebben deel ik ze in naar de volgende periodes:

voor 1800 [Kastelen]
1800 - 1940 [Hollandse Waterlinie, kazematten]
1940 - 1945 [Duitse bezetting]
1945 - 1989 [Koude Oorlog]
1989 - heden

Kazemat S3 LeusdenLET OP !
Op alle foto's op de sites van www.kazematten.info rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan www.winius.nl gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.
Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.